Hizmetlerimiz:

 • Patent
 • Faydalı Model
 • Marka
 • Tasarım
 • Uluslararası Başvuru
 • Proje Teşvikleri Danışmanlığı 
 • Mühendislik Tasarım Danışmanlığı

 

 • PATENT:

Patent başvuru işlemleri

Buluş ön araştırması

Tarifname dosyalarının hazırlanması

Yıllık ücret takibi ve bildirimi

Patent itiraz ve karşı görüş yazma işlemleri

Patent yorumlama ve kıyaslama

*Patent Değerlemesi

 

 

 • MARKA:

Marka müsaitlik araştırması

Marka tescil başvuru/yenileme işlemleri

Yayına / karara itiraz, karşı görüş işlemleri

 

 • TASARIM:

Tasarım yenilik/müsaitlik araştırması

Tasarım tescil başvuru/yenileme işlemleri

İtiraz işlemleri

 

 • ULUSLARARASI BAŞVURU:

Dünya çapında PCT patent başvurusu

Avrupa EP patent başvurusu

Uluslararası marka başvurusu

Uluslararası tasarım başvurusu

 

 • PROJE TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIĞI:

Tübitak Destekleri, Teydeb Programları

Kosgeb Destekleri

EBRD ( European Bank for Reconstruction and Development) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası destekleri